Sponsorer

Facebook

Vi er på Facebook! Bliv en del af fælleskabet.


Kontakt

Formand: Per Kyster

Tlf.: 4879 7736 (Telefontid er 18 - 19)

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Priser og vilkår

 

Priser for leje af lokaler:

 

  • Salen, lille sal, stuen og køkken:  4000 kr.
  • Lille sal, stuen og køkken:         3500 kr. 

 

 

Varighed for lejemålet er den pågældende dag fra kl 8.00 til næste dag kl. 10.00
Ved indgåelse af leje fremsendes et depositium på 1500 kr.

 


 

Vilkår for lejere og husorden ved udlejning

En lejer af forsamlingshuset skal mindst være 21 år. Lejeaftalen underskrives af den der er ansvarlig for det 
arrangement, der skal afholdes, og som også er den ansvarlige over for forsamlingshuset.

Den ansvarlige forpligter sig til personligt at være til stede under hele arrangementet og ved afleveringen af det 
lejede. Lejeren kan ikke overdrage sit ansvar og lejemål som overnævnt til andre, idet tilfælde opsiges lejen øjeblikkeligt. 
Lejer må ikke tage entré eller betaling for mad og drikkevare af sine gæster.

Lejemålet omfatter alene de lokaler og faciliteter, som er krydsede på planoversigten. Gymnastikredskaber der er i redskabsrum er forbudt at benytte. Bruger lejeren eller dennes gæster andre lokaler eller faciliteter, kan lejeren kræves leje herfor.

De lejede lokaler med tilhørende faciliteter, køkken service m.v. skal være vel rengjorte ved afleveringen. Er det ikke tilfældet må forsamlingshuset i depositum fradrage, hvad svarer til almindelig timeløn for det antal timer, rengøringen kræver. Ituslået porcelæn og glas betaler lejer.

Lejer kan drages til ansvar for hærværk og andre skader på bygning, inventar, installationer m.v. forårsaget af andet end almindelig slidtage, dels med depositum, men om nødvendigt også udover dette beløb.

I forsamlingshuset findes de nødvendige redskaber m.v. til al rengøring, men ikke forbrugsmidler udover hvad der mundtligt aftales. Forbrugsmateriel som tekstiler, ekstra toiletpapir o.l. må lejer derfor selv medbringe.

At afbrænde fyrværkeri i tilknytning til arrangementer i forsamlingshuset må ikke finde sted. 

Der må intet ænders i brandværnsinstallationerne. Der skal være fri flugtveje til alle markerede udgange. Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højtalere, opstablinger eller andet, af hvad det end måtte være. Lejer skal ved lejemålets begyndelse, gøre sig bekendt med brandslukning udstyr og opstilling, se den ophængte brandinstruks i køkkenet.

Overnatning i forsamlingshuset må ikke finde sted uden såvel politiets som forsamlingshusets skriftlige forudgående tilladelse. Kommunens brandmyndighed skal også give tilladelse til overnatning i lokaler der ikke er godkendt til formålet.

Forsamlingshuset har naboer, derfor skal husets døre og vinduer holdes lukkede. Det indskærpes at spilles der musik skal være afdæmpet og skal slutte kl. 2.00 midnat, så naboer ej generes af dette. 

Husets udendørs arealer indgår ikke i lejemålet til andet end parkering. Grillstegning og anden madlavning udendørs må derfor ikke ske, med mindre det udtrykkeligt aftales som tillæg i lejeaftalen.

En skriftlig annullering af lejeaftalen kan ske indtil 30 dage før lejen, uden at det fastsatte leje skal betales. Det indbetalte depositum kan ikke kræves udbetalt ved annullering.

På afleveringstidspunktet besigtiger parterne det lejede og nedskriver evt. mangler.

Forsamlingshuset tilbagebetaler lejerens depositum helt eller delvist, så snart evt. udgifter kendes.